A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THPT Hàn Thuyên _ Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Phân luồng sau trung học đã được Đảng ta đề ra từ rất sớm trong các chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).
3;1046;1048;1050;1052;1059;1092;1093;1137;1287;1370;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1429;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1613;1765;1839;1866;1923;1926;1927;1996;2024;2090;2105;2124;2138;2158;2288;2358;2361;2437;2522;2523;2526;2539;2573;2626;2627;2652;2694;2711;2752;2797;2802;2876;2886;2939;2993;3017;3036;3114;3223;3278;3401;3410;3531;3624;3625;3690;3768;3769;3772;3832;3954;3955;3959;3973;4084;4106;4128;4129;4218;4293;4407;4428;4543;4628;4663;4697;4753;4780;4804;4814;4854;4923;4992;4995;4996;5255;5387;5432;5440;5443;5514;5528;5538;5635;5648;5694;5747;5883;5958;6087;6105;6107;6116;6181;6303;6317;6341;6457;6520;6604;6651;6675;6690;6754;6784;6789;6830;6898;6904;7226;7361;7407;7458;7498;7597;7654;7740;7792;7808;7809;7856;7916;7917;7977;8054;8115;8190;8219;8295;8359;8470;8552;8584;8617;8621;8770;8771;8772;8922;9112;9178;9195;9210;9316;9319;9440;9559;9634;9682;9716;9718;9762;9777;9815;9859;9906;10152;10159;10192;10220;10254;10401;10412;10416;10419;10425;10427;10491;10520;10540;10566;10624;10643;10697;10711;10717;10796;10798;10843;10850;10907;10963;10964;10987;11029;11033;11048;11083;11096;11097;11103;11162;11248;11249;11256;11360;11378;11419;11431;11438;11482;11504;11512;11541;11552;11586;11676;11718;11800;11883;11902;11903;11904;13206;13221;13239;13327;13349;13350;13396;13455;13459;13469;13500;13535;13559;13565;13566;13578;13614;13633;13737;13930;13945;13948;14004;14174;14180;14201;14208;14209;14210;14220;14235;14270;14303;14311;14312;14384;14414;14419;14459;14476;14501;14515;14539;14542;14737;14752;15058;15163;15185;15186;15214;15224;15234;15316;15318;15319;15320;15330;15370;15371;15372;15379;15422;15441;15478;15578;15665;15677;15723;15748;15753;15763;15814;15816;15825;15827;15925;15926;15927;15956;16011;16014;16110;16112;16113;16117;16160;16161;16201;16202;16226;16241;16242;16391;16421;16474;16568;16581;16582;16586;16587;16590;16614;16615;16701;16718;16731;16813;16952;16959;16960;17002;17013;17235;17239;17240;17285;17325;17349;17396;17400;17401;17413;17658;17851;17886;17982;17984;18016;18108;18175;18191;18258;18277;18290;18291;18295;18545;18618;18626;18670;18823;18851;19092;19170;19269;19386;19574;19650;19776;19778;19997;20002;20122;20152;20240;20299;20422;20454;20477;20479;20480;20536;20583;20625;20679;20682;20685;20730;20757;20779;20782;20820;20856;20885;20890;20895;21327;21329;21381;21477;21481;21488;21546;21547;21548;21549;21550;21551;21552;21553;21554;21555;21556;21557;21558;21559;21560;21561;21562;21563;21564;21565;21566;21567;21568;21569;21570;21571;21572;21573;21574;21575;21576;21577;21578;21579;21580;21581;21582;21583;21584;21585;21586;21587;21588;21589;21590;21591;21592;21593;21594;21595;21596;21597;21598;21599;21600;21601;21602;21603;21604;21605;21606;21607;21608;21609;21610;21611;21612;21613;21614;21615;21616;21617;21618;21619;21620;21621;21622;21623;21624;21625;21626;21627;21628;21629;21630;21631;21632;21633;21634;21635;21636;21637;21638;21639;21640;21641;21642;21643;21644;21645;21646;21647;21648;21649;21650;21651;21652;21653;21654;21655;21656;21657;21658;21659;21660;21661;21662;21663;21664;21665;21666;21667;21668;21669;21670;21671;21672;21673;21674;21675;21676;21677;21678;21679;21680;21681;21682;21683;21684;21685;21686;21687;21688;21689;21690;21691;21692;21693;21694;21695;21696;21697;21698;21699;21700;21701;21702;21703;21704;21705;21706;21707;21708;21709;21710;21711;21712;21713;21714;21715;21716;21717;21718;21719;21720;21721;21722;21723;21724;21725;21726;21727;21728;21729;21730;21731;21732;21733;21734;21735;21736;21737;21738;21739;21740;21741;21742;21743;21744;21745;21746;21747;21748;21749;21750;21751;21752;21753;21754;21755;21756;21757;21758;21759;21760;21761;21762;21763;21764;21765;21766;21767;21768;21769;21770;21771;21772;21773;21774;21775;21776;21777;21778;21779;21780;21781;21782;21783;21784;21785;21786;21787;21788;21789;21790;21791;21792;21793;21794;21795;21796;21797;21798;21799;21800;21801;21802;21803;21804;21805;21806;21807;21808;21809;21810;21811;21812;21813;21814;21815;21816;21817;21818;21819;21820;21821;21822;21823;21824;21825;21826;21827;21828;21829;21830;21831;21832;21833;21834;21835;21836;21837;21838;21839;21840;21841;21842;21843;21844;21845;21846;21847;21848;21849;21850;21851;21852;21853;21854;21855;21856;21857;21858;21859;21860;21861;21862;21863;21864;21865;21866;21867;21868;21869;21870;21871;21872;21873;21874;21875;21876;21877;21878;21879;21880;21881;21882;21883;21884;21885;21886;21887;21888;21889;21890;21891;21892;21893;21894;21895;21896;21897;21898;21899;21900;21901;21902;21903;21904;21905;21906;21907;21908;21909;21910;21911;21912;21913;21914;21915;21916;21917;21918;21919;21920;21921;21922;21923;21924;21925;21926;21927;21928;21929;21930;21931;21932;21933;21934;21935;21936;21937;21938;21939;21940;21941;21942;21943;21944;21945;21946;21947;21948;21949;21950;21951;21952;21953;21954;21955;21956;21957;21958;21959;21960;21961;21962;21963;21964;21965;21966;21967;21968;21969;21970;21971;21972;21973;21974;21975;21976;21977;21978;21979;21980;21981;21982;21983;21984;21985;21986;21987;21988;21989;21990;21991;21992;21993;21994;21995;21996;21997;21998;21999;22000;22001;22002;22003;22004;22005;22006;22007;22008;22009;22010;22011;22012;22013;22014;22015;22016;22017;22018;22019;22020;22021;22022;22023;22024;22025;22026;22027;22028;22029;22030;22031;22032;22033;22034;22035;22036;22037;22038;22039;22040;22041;22042;22043;22044;22045;22046;22047;22048;22049;22050;22051;22052;22053;22054;22055;22056;22057;22058;22059;22060;22061;22062;22063;22064;22065;22066;22067;22068;22069;22070;22071;22072;22073;22074;22075;22076;22077;22078;22079;22080;22081;22082;22083;22084;22085;22086;22087;22088;22089;22090;22091;22092;22093;22094;22095;22096;22097;22098;22099;22100;22101;22102;22103;22104;22105;22106;22107;22108;22109;22110;22111;22112;22113;22114;22115;22116;22117;22118;22119;22120;22121;22122;22123;22124;22125;22126;22127;22128;22129;22130;22131;22132;22133;22134;22135;22136;22137;22138;22139;22140;22141;22142;22143;22144;22145;22146;22147;22148;22149;22150;22151;22152;22153;22154;22155;22156;22157;22158;22159;22160;22161;22162;22163;22164;22165;22166;22167;22168;22169;22170;22171;22172;22173;22174;22175;22176;22177;22178;22179;22180;22181;22182;22183;22184;22185;22186;22187;22188;22189;22190;22191;22192;22193;22194;22195;22196;22197;22198;22199;22200;22201;22202;22203;22204;22205;22206;22207;22208;22209;22210;22211;22212;22213;22214;22215;22216;22217;22218;22219;22220;22221;22222;22223;22224;22225;22226;22227;22228;22229;22230;22231;22232;22233;22234;22235;22236;22237;22238;22239;22240;22241;22242;22243;22244;22245;22246;22247;22248;22249;22250;22251;22252;22253;22254;22255;22256;22257;22258;22259;22260;22261;22262;22263;22264;22265;22266;22267;22268;22269;22270;22271;22272;22273;22274;22275;22276;22277;22278;22279;22280;22281;22282;22283;22284;22285;22286;22287;22288;22289;22290;22291;22292;22293;22294;22295;22296;22297;22298;22299;22300;22301;22302;22303;22304;22305;22306;22307;22308;22309;22310;22311;22312;22313;22314;22315;22316;22317;22318;22319;22320;22321;22322;22323;22324;22325;22326;22327;22328;22329;22330;22331;22332;22333;22334;22335;22336;22337;22338;22339;22340;22341;22342;22343;22344;22345;22346;22347;22348;22349;22350;22351;22352;22353;22354;22355;22356;22357;22358;22359;22360;22361;22362;22363;22364;22365;22366;22367;22368;22369;22370;22371;22372;22373;22374;22375;22376;22377;22378;22379;22380;22381;22382;22383;22384;22385;22386;22387;22388;22389;22390;22391;22392;22393;22394;22395;22396;22397;22398;22399;22400;22401;22402;22403;22404;22405;22406;22407;22408;22409;22410;22411;22412;22413;22414;22415;22416;22417;22418;22419;22420;22421;22422;22423;22424;22425;22426;22427;22428;22429;22430;22431;22432;22433;22434;22435;22436;22437;22438;22439;22440;22441;22442;22443;22444;22445;22446;22447;22448;22449;2224;2090;2105;2124;2138;2158;2288;2358;2361;2437;2522;2523;2526;2539;2573;2626;2627;2652;2694;2711;2752;2797;2802;2876;2886;2939;2993;3017;3036;3114;3223;3278;3401;3410;3531;3624;3625;3690;3768;3769;3772;3832;3954;3955;3959;3973;4084;4106;4128;4129;4218;4293;4407;4428;4543;4628;4663;4697;4753;4780;4804;4814;4854;4923;4992;4995;4996;5255;5387;5432;5440;5443;5514;5528;5538;5635;5648;5694;5747;5883;5958;6087;6105;6107;6116;6181;6303;6317;6341;6457;6520;6604;6651;6675;6690;6754;6784;6789;6830;6898;6904;7226;7361;7407;7458;7498;7597;7654;7740;7792;7808;7809;7856;7916;7917;7977;8054;8115;8190;8219;8295;8359;8470;8552;8584;8617;8621;8770;8771;8772;8922;9112;9178;9195;9210;9316;9319;9440;9559;9634;9682;9716;9718;9762;9777;9815;9859;9906;10152;10159;10192;10220;10254;10401;10412;10416;10419;10425;10427;10491;10520;10540;10566;10624;10643;10697;10711;10717;10796;10798;10843;10850;10907;10963;10964;10987;11029;11033;11048;11083;11096;11097;11103;11162;11248;11249;11256;11360;11378;11419;11431;11438;11482;11504;11512;11541;11552;11586;11676;11718;11800;11883;11902;11903;11904;13206;13221;13239;13327;13349;13350;13396;13455;13459;13469;13500;13535;13559;13565;13566;13578;13614;13633;13737;13930;13945;13948;14004;14174;14180;14201;14208;14209;14210;14220;14235;14270;14303;14311;14312;14384;14414;14419;14459;14476;14501;14515;14539;14542;14737;14752;15058;15163;15185;15186;15214;15224;15234;15316;15318;15319;15320;15330;15370;15371;15372;15379;15422;15441;15478;15578;15665;15677;15723;15748;15753;15763;15814;15816;15825;15827;15925;15926;15927;15956;16011;16014;16110;16112;16113;16117;16160;16161;16201;16202;16226;16241;16242;16391;16421;16474;16568;16581;16582;16586;16587;16590;16614;16615;16701;16718;16731;16813;16952;16959;16960;17002;17013;17235;17239;17240;17285;17325;17349;17396;17400;17401;17413;17658;17851;17886;17982;17984;18016;18108;18175;18191;18258;18277;18290;18291;18295;18545;18618;18626;18670;18823;18851;19092;19170;19269;19386;19574;19650;19776;19778;19997;20002;20122;20152;20240;20299;20422;20454;20477;20479;20480;20536;20583;20625;20679;20682;20685;20730;20757;20779;20782;20820;20856;20885;20890;20895;21327;21329;21381;21477;21481;21488;21546;21547;21548;21549;21550;21551;21552;21553;21554;21555;21556;21557;21558;21559;21560;21561;21562;21563;21564;21565;21566;21567;21568;21569;21570;21571;21572;21573;21574;21575;21576;21577;21578;21579;21580;21581;21582;21583;21584;21585;21586;21587;21588;21589;21590;21591;21592;21593;21594;21595;21596;21597;21598;21599;21600;21601;21602;21603;21604;21605;21606;21607;21608;21609;21610;21611;21612;21613;21614;21615;21616;21617;21618;21619;21620;21621;21622;21623;21624;21625;21626;21627;21628;21629;21630;21631;21632;21633;21634;21635;21636;21637;21638;21639;21640;21641;21642;21643;21644;21645;21646;21647;21648;21649;21650;21651;21652;21653;21654;21655;21656;21657;21658;21659;21660;21661;21662;21663;21664;21665;21666;21667;21668;21669;21670;21671;21672;21673;21674;21675;21676;21677;21678;21679;21680;21681;21682;21683;21684;21685;21686;21687;21688;21689;21690;21691;21692;21693;21694;21695;21696;21697;21698;21699;21700;21701;21702;21703;21704;21705;21706;21707;21708;21709;21710;21711;21712;21713;21714;21715;21716;21717;21718;21719;21720;21721;21722;21723;21724;21725;21726;21727;21728;21729;21730;21731;21732;21733;21734;21735;21736;21737;21738;21739;21740;21741;21742;21743;21744;21745;21746;21747;21748;21749;21750;21751;21752;21753;21754;21755;21756;21757;21758;21759;21760;21761;21762;21763;21764;21765;21766;21767;21768;21769;21770;21771;21772;21773;21774;21775;21776;21777;21778;21779;21780;21781;21782;21783;21784;21785;21786;21787;21788;21789;21790;21791;21792;21793;21794;21795;21796;21797;21798;21799;21800;21801;21802;21803;21804;21805;21806;21807;21808;21809;21810;21811;21812;21813;21814;21815;21816;21817;21818;21819;21820;21821;21822;21823;21824;21825;21826;21827;21828;21829;21830;21831;21832;21833;21834;21835;21836;21837;21838;21839;21840;21841;21842;21843;21844;21845;21846;21847;21848;21849;21850;21851;21852;21853;21854;21855;21856;21857;21858;21859;21860;21861;21862;21863;21864;21865;21866;21867;21868;21869;21870;21871;21872;21873;21874;21875;21876;21877;21878;21879;21880;21881;21882;21883;21884;21885;21886;21887;21888;21889;21890;21891;21892;21893;21894;21895;21896;21897;21898;21899;21900;21901;21902;21903;21904;21905;21906;21907;21908;21909;21910;21911;21912;21913;21914;21915;21916;21917;21918;21919;21920;21921;21922;21923;21924;21925;21926;21927;21928;21929;21930;21931;21932;21933;21934;21935;21936;21937;21938;21939;21940;21941;21942;21943;21944;21945;21946;21947;21948;21949;21950;21951;21952;21953;21954;21955;21956;21957;21958;21959;21960;21961;21962;21963;21964;21965;21966;21967;21968;21969;21970;21971;21972;21973;21974;21975;21976;21977;21978;21979;21980;21981;21982;21983;21984;21985;21986;21987;21988;21989;21990;21991;21992;21993;21994;21995;21996;21997;21998;21999;22000;22001;22002;22003;22004;22005;22006;22007;22008;22009;22010;22011;22012;22013;22014;22015;22016;22017;22018;22019;22020;22021;22022;22023;22024;22025;22026;22027;22028;22029;22030;22031;22032;22033;22034;22035;22036;22037;22038;22039;22040;22041;22042;22043;22044;22045;22046;22047;22048;22049;22050;22051;22052;22053;22054;22055;22056;22057;22058;22059;22060;22061;22062;22063;22064;22065;22066;22067;22068;22069;22070;22071;22072;22073;22074;22075;22076;22077;22078;22079;22080;22081;22082;22083;22084;22085;22086;22087;22088;22089;22090;22091;22092;22093;22094;22095;22096;22097;22098;22099;22100;22101;22102;22103;22104;22105;22106;22107;22108;22109;22110;22111;22112;22113;22114;22115;22116;22117;22118;22119;22120;22121;22122;22123;22124;22125;22126;22127;22128;22129;22130;22131;22132;22133;22134;22135;22136;22137;22138;22139;22140;22141;22142;22143;22144;22145;22146;22147;22148;22149;22150;22151;22152;22153;22154;22155;22156;22157;22158;22159;22160;22161;22162;22163;22164;22165;22166;22167;22168;22169;22170;22171;22172;22173;22174;22175;22176;22177;22178;22179;22180;22181;22182;22183;22184;22185;22186;22187;22188;22189;22190;22191;22192;22193;22194;22195;22196;22197;22198;22199;22200;22201;22202;22203;22204;22205;22206;22207;22208;22209;22210;22211;22212;22213;22214;22215;22216;22217;22218;22219;22220;22221;22222;22223;22224;22225;22226;22227;22228;22229;22230;22231;22232;22233;22234;22235;22236;22237;22238;22239;22240;22241;22242;22243;22244;22245;22246;22247;22248;22249;22250;22251;22252;22253;22254;22255;22256;22257;22258;22259;22260;22261;22262;22263;22264;22265;22266;22267;22268;22269;22270;22271;22272;22273;22274;22275;22276;22277;22278;22279;22280;22281;22282;22283;22284;22285;22286;22287;22288;22289;22290;22291;22292;22293;22294;22295;22296;22297;22298;22299;22300;22301;22302;22303;22304;22305;22306;22307;22308;22309;22310;22311;22312;22313;22314;22315;22316;22317;22318;22319;22320;22321;22322;22323;22324;22325;22326;22327;22328;22329;22330;22331;22332;22333;22334;22335;22336;22337;22338;22339;22340;22341;22342;22343;22344;22345;22346;22347;22348;22349;22350;22351;22352;22353;22354;22355;22356;22357;22358;22359;22360;22361;22362;22363;22364;22365;22366;22367;22368;22369;22370;22371;22372;22373;22374;22375;22376;22377;22378;22379;22380;22381;22382;22383;22384;22385;22386;22387;22388;22389;22390;22391;22392;22393;22394;22395;22396;22397;22398;22399;22400;22401;22402;22403;22404;22405;22406;22407;22408;22409;22410;22411;22412;22413;22414;22415;22416;22417;22418;22419;22420;22421;22422;22423;22424;22425;22426;22427;22428;22429;22430;22431;22432;22433;22434;22435;22436;22437;22438;22439;22440;22441;22442;22443;22444;22445;22446;22447;22448;22449;22
edf40wrjww2News:ContentNew

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (1996) đã đề cập vấn đề này một cách căn bản, nhằm “tăng quy mô học nghề bằng mọi hình thức để đạt được 20-25% đội ngũ lao động được qua đào tạo. Đào tạo đủ công nhân lành nghề cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, có tính đến nhu cầu xuất khẩu lao động”. Chủ trương này được coi là giải pháp căn cơ để giúp mỗi cá nhân học sinh tự nhận biết khả năng của mình, chọn đúng cách đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động xã hội.


Trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục đổi mới về công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) và Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), theo hướng vừa đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ mới, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thí sinh có cơ hội học tập theo khả năng, năng lực thực tế của mình.

Tuy nhiên, kết quả phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau trung học đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Tỷ lệ tuyển sinh vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) tăng thường xuyên làm cho tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THPT lên học đại học ngày càng cao. Số học sinh tốt nghiệp trung học đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chỉ chiếm trên dưới 27%.


1. Thực trạng đáng lưu tâm khi HS lựa chọn nghề nghiệp hiện nay:


Hiện nay, có một nghịch lý là đa số HS lớp 12 quan tâm khi làm hồ sơ dự thi vào các trường ĐH, CĐ không xuất phát từ năng lực, sở thích của mình mà thường quan tâm tới tỷ lệ chọi và điểm chuẩn của các trường dự thi, bởi mục tiêu duy nhất của nhiều em là phải vào được một trường ĐH. Một số khác chọn ngành nghề dự thi theo mong muốn của cha mẹ hoặc làm theo bạn bè. Sự lựa chọn ngành nghề của các em cũng bị ảnh hưởng về giá trị nghề, nhiều em thích chọn những ngành nghề dễ kiếm ra nhiều tiền hơn là phải chọn ngành nghề xã hội đang cần…


57,78% HS lựa chọn dựa trên sở thích và nguyện vọng của cá nhân, 35% là do sự rủ rê của bạn bè, trong khi chỉ 15,6% lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở hiểu biết về khoa học hướng nghiệp. Khoảng 58% HS chưa thực sự hiểu về bản thân mình (tính cách, năng lực), và tới 62,67% chưa hiểu về đặc điểm, tính chất của nghề mình lựa chọn. Khoảng 45% HS chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của việc chọn nghề phù hợp cho tương lai của chính mình.

2. Các ngành nghề HS quan tâm tìm hiểu gồm:

Nhóm ngành Kỹ thuật: 14,22%, trong đó gần 1/2 quan tâm đến Điện ảnh.


Nhóm ngành Nghiên cứu: 9,78%, trong đó ngành Luật chiếm gần 6%.


Nhóm ngành Xã hội: 41,78%, nhiều nhất là các ngành Kinh doanh, Báo chí, Du lịch và Sư phạm.

Nhóm ngành Quản lý: 2,67%.

Nhóm ngành Nghệ thuật: 8,89%, trong đó nhiều nhất là ngành Thiết kế.


Nhóm ngành Kinh tế Tài chính: 10,67%, trong đó đặc biệt được quan tâm là ngành Ngân hàng (7,11%).


3. Nguyên nhân HS chọn nghề chưa đúng


Có nhiều nguyên nhân nhưng tập trung vào một số vấn đề sau:


Một là, nhận thức của người dân và xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp chưa đúng về nhu cầu và sự cần thiết của lao động có tay nghề cao đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Coi học nghề ít có tương lai phát triển. Nhiều gia đình và học sinh không tiên lượng được sức học của bản thân và điều kiện kinh tế để tìm con đường học nghề từ sớm. Tâm lý xã hội quá trọng bằng cấp, coi học đại học là con đường thăng tiến duy nhất.


Hai là, hệ thống thông tin thị trường lao động nghèo nàn. Suốt một thời gian dài, nước ta chưa có quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của quốc gia, của các địa phương và của từng ngành; Chưa có kế hoạch phân luồng phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực. Việc đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm.


Ba là, do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên sự đầu tư của nhà nước và của xã hội để phát triển giáo dục nghề nghiệp bị hạn chế.


Bốn là, nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển lao động phải tốt nghiệp THPT. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến học sinh sau khi tốt nghiệp THCS chủ yếu vào THPT dẫn đến không phân luồng được.


Năm là, yếu kém của công tác giáo dục hướng nghiệp; Đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp không chuyên nghiệp. Động cơ tham gia các lớp học nghề của học sinh lệch lạc, thiếu sự phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.


Sáu là, quy mô nhỏ và điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém, bất cập chưa đáp ứng được nhu cầu phân luồng học sinh. Do đặc điểm phân bố các cơ sở đào tạo tập trung nhiều ở khu vực đô thị và ở những vùng kinh tế phát triển.


Bảy là, hệ thống giáo dục cứng nhắc; chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng đều khó liên thông (trung cấp lên CĐ và CĐ lên ĐH khó khăn). Một số ý kiến cho rằng chương trình các môn văn hóa dạy trong các trường trung cấp nghề, TCCN không thích hợp với đối tượng học sinh vốn học lực đã yếu, động cơ học tập thấp nên không thể học được.


Tám là, thiếu chính sách khuyến khích đối với học sinh đi học nghề; Chưa có chính sách, nhất là chính sách tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chín là, công tác quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, đôi khi thiếu sự thống nhất, dẫn đến cản trở việc đào tạo liên thông. Đội ngũ cán bộ quản lý vừa thiếu vừa chưa chuyên nghiệp.


Từ những nguyên nhân trên dẫn đến việc chọn nghề, chọn trường của học sinh vẫn theo cảm tính.
46,2% HS thiếu kiến thức và điều kiện để hiểu rõ bản thân và nghề nghiệp, gần 37% HS chỉ quan tâm tới việc thi đỗ ĐH bất kể ngành đó có phù hợp với mình hay không, và một số lượng không nhỏ (23,1%) chưa quan tâm và có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Việc định hướng nghề cho các em làm chưa tốt, thậm chí là yếu kém. Rất nhiều em không thể hình dung ra nghề nghiệp sau này của mình như thế nào. Đa phần các em lựa chọn vào đại học (ĐH) là lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều em năng lực có hạn mà vẫn cố bằng được để vào ĐH sẽ gây ra sự lãng phí, cả về tiền của, công sức và thời gian.


4. Tất cả những điều đó dẫn đến hệ lụy.


- Có đến 37% sinh viên (SV) tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm, vì ngành nghề các em tốt nghiệp thừa quá nhiều. Có tới 57% SV ra trường phải học thêm nghề khác do phát hiện mình không phù hợp với chuyên môn đã học. Đó là chưa kể, tại một số trường đại học, số lượng SV không hứng thú học ngành nghề đã chọn lên tới 50%…Trong khi đó, nhiều ngành nghề xã hội rất “khát” nguồn nhân lực nhưng cung lại không đủ cầu.


- Tình trạng "Thừa thầy kém - thiếu thợ giỏi". Mấy thập kỷ gần đây đã báo động tình trạng "thừa thầy kém, thiếu thợ giỏi". Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ĐH tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo còn quá thấp.


5. Con đường cho tương lai -
Thí sinh cần quan tâm khi chọn trường thi và ngành học:

Việc học là cả đời, ngành học thì phong phú, các trường tuyển sinh thì đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, nên nếu thí sinh không trúng tuyển ngay vào nguyện vọng 1 của các trường ĐH, CĐ vẫn có rất nhiều cơ hội để học được một nghề; Song điều quan trọng là mỗi một học sinh phải biết lựa chọn con đường học vấn sao cho thích ứng với mọi điều kiện “cá nhân, gia đình, xã hội và môi trường làm việc”. Việc này tùy thuộc rất lớn vào khả năng xử lý thông tin của mỗi một chúng ta.


Chọn trường, ngành, nghề học cho phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của bản thân và nhu cầu xã hội hiện nay là không đơn giản chút nào. Để có cơ hội tốt cho việc chọn trường, ngành nghề học theo đúng nguyện vọng, ngay từ ban đầu (NV1) học sinh cần phải quan tâm xử lý tốt các nguồn thông tin sau:


Thứ nhất: Không phân biệt trình độ đào tạo đại học hay cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hay trường nghề, trường trung ương hay địa phương…, chương trình đào tạo dài hạn hay ngắn hạn, miễn là chọn được một nghề mà mình yêu thích, hợp với khả năng, sở trường và có thể gắn bó cả cuộc đời với nghề mà mình đã chọn và công việc mình sẽ làm, được mọi người ghi nhận và đánh giá cao; Sản phẩm mình làm ra được xã hội thừa nhận. 


Thứ hai: Chọn nghề phù hợp với khả năng và thích ứng với nhu cầu xã hội đối với cả hiện tại và có khả năng phát triển bền vững trong tương lai; Bởi vì hiện tại có một số ngành nghề rất mới và nghe tên gọi rất hay nhưng thực tiễn xã hội chưa cần và không biết làm ở lĩnh vực nào cho phù hợp; Chính vì thế có một số sinh viên tốt nghiệp với trình độ cử nhân khoa học các chuyên ngành nghe ra rất “kêu” nhưng ra lại làm một nghề mà hầu như không liên quan gì với kiến thức mà mình đã học trong trường đại học.

Thứ ba: Đã chọn được trường và ngành, nghề để học thì phải quyết tâm ra sức học tập để đạt kết quả cao nhất dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải vượt qua, để có được lượng kiến thức chuyên môn sâu và tay nghề vững chắc. 

Thứ tư: Một nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình học nghề là phải biết kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn, lý thuyết và thực hành, nắm thật chắc lý thuyết để ứng dụng chính xác vào thực tiễn, đồng thời bước đầu phải biết sử dụng một số thiết bị hiện đại thuộc lĩnh vực chuyên môn mình học.


Thứ năm: Bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghị lực sống phải được rèn luyện và thử thách suốt trong quá trình học, biết tự khẳng định mình và đặc biệt là thời gian sống, sinh hoạt và học tập trong môi trường chuyên nghiệp sẽ giúp chúng ta bớt vấp ngã trước những thử thách và mặt trái của cơ chế thị trường. Biết tự khẳng định mình trước những công việc và nhiệm vụ tưởng chừng khó vượt qua được và mỗi cá nhân luôn phải thấm nhuần phương châm của giáo dục thế kỷ XXI đó là “Học để biết; học để làm; học cùng chung sống, học cách sống người khác và học để tự khẳng định mình”.


Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý rằng việc lựa chọn học nghề, ngoài con đường vào ĐH, cũng có rất nhiều giải pháp khác. Hiện giờ, chúng ta có tới 301 nghề ở hệ CĐ và 385 nghề ở hệ trung cấp. Đi học nghề có ưu thế là ra kiếm việc nhanh, dễ, thu nhập cũng tương đối. Thời gian học nghề ngắn hơn, vì thế người học có thể ổn định sớm hơn.

Với những người có chí tiến thủ, trong tương lai trường nghề có thể không dừng ở hệ CĐ mà lên tới ĐH. Đầu tư trang thiết bị cho các trường dạy nghề bây giờ là khá tốt, bởi trường dạy nghề chủ yếu là thực hành. Vừa rồi, ta đã có 9 trường nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế. Tới đây tất cả các trường trung cấp và cao đẳng nghề sẽ được kiểm định chất lượng.

6. Lời khuyên:


Các em muốn chọn được đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội, trước hết cần phải nắm được các thông tin về tuyển sinh một cách phong phú và xác thực. Các em cần được các cơ sở đào tạo giới thiệu chi tiết về từng khoa, từng ngành và mô tả công việc sẽ làm trong tương lai, thậm chí có thể nói rõ hơn về những ưu điểm, hạn chế của ngành học.


Những câu hỏi chọn ngành gì, nghề gì trong tương lai vẫn là những câu hỏi khó với các em trước ngưỡng cửa cuộc đời. Các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm trong vai trò tư vấn sẽ là “một kênh” rất tốt để định hướng nghề nghiệp cho các em. Việc cung cấp thông tin về hệ thống các trường ĐH, CĐ, Trung cấp, xu hướng phát triển ngành nghề trong tương lai… giúp các em làm quen với bậc học mà mình có thể đeo đuổi, theo đúng nguyện vọng cũng như sở trường và phù hợp với nhu cầu xã hội…


Với nhiều gia đình, việc quan tâm tới định hướng nghề nghiệp cho các em cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng cần tìm hiểu thông tin và hiểu rõ năng lực, sở thích của con mình để tránh lúng túng trong việc định hướng nghề nghiệp, đặc biệt tránh áp đặt con cái phải theo ngành nghề bố mẹ lựa chọn.


Với mục đích giúp các em h/s khối 12 thi đỗ kì thi THPT Quốc gia và chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội, nhà trường đề nghị các em nhìn thẳng vào học lực của mình, lựa chọn trường vừa sức, đúng với năng lực và điều kiện mà mình có thể đáp ứng được.Tác giả: Nguyễn Đắc Phong - Phó hiệu trưởng THPT Hàn Thuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 232
Hôm qua : 1.018
Tháng 06 : 12.945
Tháng trước : 27.048
Năm 2021 : 114.915
Năm trước : 120.407
Tổng số : 262.451