A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NHẰM TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI.

STEM là viết tắt của các từ: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những kiến thức và kỹ năng nay được tích hợp và lồng ghép, bổ trợ lẫn nhau để giúp học sinh vừa hiểu được nguyên lý, vừa có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống thường ngày.STEM là viết tắt của các từ: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Những kiến thức và kỹ năng nay được tích hợp và lồng ghép, bổ trợ lẫn nhau để giúp học sinh vừa hiểu được nguyên lý, vừa có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống thường ngày.

Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

            Nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của sở giáo dục về yêu cầu đổi mới phương pháp nhằm tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, Trường THPT Hàn Thuyên nói chung và Tổ bộ môn Toán nói riêng đã có những buổi sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình, thảo luận các phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, việc tìm hiểu và dụng phương pháp giáo dục theo định hướng giáo dục STEM là một nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020. Bởi vậy trong năm học này Tổ bộ môn Toán đã cử đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia các lớp tập huấn của Sở GD& ĐT, của Bộ GD&ĐT để tìm hiểu về giáo dục STEM và cung cấp các kiến thức kĩ năng nhằm xây dựng một chủ đề giáo dục theo định giáo dục STEM và vận dụng bước đầu tại trường.

            Sau khi được tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã thiết kế một giờ dạy theo định hướng giáo dục STEM theo chủ đề” Chậu trồng cây để bàn hình dạng mặt tròn xoay” và triển khai tại lớp 12A10. Trong tiết dạy cô và các trò vô cùng hứng thú. Cô giáo dẫn dắt học sinh tìm hiểu “ Khái niệm mặt tròn xoay’’ thông câu hỏi định hướng đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị ở nhà từ tiết học trước. Sau đó trình chiếu sự tạo thành của mặt tròn xoay băng phần mềm GPS 5 khiến học sinh rất thích thú từ đó mới đưa ra đồ vật trong thực tế để học sinh nhận biết được đâu là đồ vật có dạng mặt tròn xoay. Sau khi học sinh nhận dạng được mặt tròn xoay giáo viên triển khai hoạt động thứ 3 của chủ đề là “ Thiết kế : Chậu trồng cây để bàn hình dạng mặt tròn xoay’’. Trong hoạt động này học sinh phải vận dụng rất nhiều kiến thức( Toán: nhận dạng được đồ vật tái chế có dạng mặt tròn xoay, dự tính được các số đo phù hợp để đáp ứng yêu cầu chậu trồng cây được. Vật lý, Hóa học: loại vật liệu nào có thể dễ dàng tạo thành chậu trồng cây . Sinh học: loại cây trồng để bàn sẽ sinh trưởng và phát triển được tốt và phù hợp với chậu trồng cây đó. Công nghệ và kĩ thuật giúp các em thể hiện các ý tưởng thiết kế trên bản vẽ thiết kế). Trong quá trình thiết kế sản phẩm học sinh tranh luận rất sôi nổi mới đi được đến thống nhất về ý tưởng và vẽ được bản thiết kế. Thiết kế hoàn thành theo thời gian qui định và treo trên bảng một nhóm sẽ lên trình bày và bảo vệ bản thiết kế của mình trước những câu hỏi của các nhóm khác và giáo viên nhằm đi đến những yêu cầu chunh về sản phẩm.

Kết thúc tiết học, các em học sinh vô cùng vui vẻ, thoải mái: Tìm hiểu khái niệm mặt tròn xoay, sự tạo thành của mặt tròn xoay, nhận biết được mặt tròn xoay và vận dụng được kiến thức đã học và kiến thức các môn học liên quan để tạo ra một sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Một số hình ảnh của tiết học:

Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

            Nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của sở giáo dục về yêu cầu đổi mới phương pháp nhằm tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, Trường THPT Hàn Thuyên nói chung và Tổ bộ môn Toán nói riêng đã có những buổi sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình, thảo luận các phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, việc tìm hiểu và dụng phương pháp giáo dục theo định hướng giáo dục STEM là một nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020. Bởi vậy trong năm học này Tổ bộ môn Toán đã cử đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia các lớp tập huấn của Sở GD& ĐT, của Bộ GD&ĐT để tìm hiểu về giáo dục STEM và cung cấp các kiến thức kĩ năng nhằm xây dựng một chủ đề giáo dục theo định giáo dục STEM và vận dụng bước đầu tại trường.

            Sau khi được tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã thiết kế một giờ dạy theo định hướng giáo dục STEM theo chủ đề” Chậu trồng cây để bàn hình dạng mặt tròn xoay” và triển khai tại lớp 12A10. Trong tiết dạy cô và các trò vô cùng hứng thú. Cô giáo dẫn dắt học sinh tìm hiểu “ Khái niệm mặt tròn xoay’’ thông câu hỏi định hướng đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị ở nhà từ tiết học trước. Sau đó trình chiếu sự tạo thành của mặt tròn xoay băng phần mềm GPS 5 khiến học sinh rất thích thú từ đó mới đưa ra đồ vật trong thực tế để học sinh nhận biết được đâu là đồ vật có dạng mặt tròn xoay. Sau khi học sinh nhận dạng được mặt tròn xoay giáo viên triển khai hoạt động thứ 3 của chủ đề là “ Thiết kế : Chậu trồng cây để bàn hình dạng mặt tròn xoay’’. Trong hoạt động này học sinh phải vận dụng rất nhiều kiến thức( Toán: nhận dạng được đồ vật tái chế có dạng mặt tròn xoay, dự tính được các số đo phù hợp để đáp ứng yêu cầu chậu trồng cây được. Vật lý, Hóa học: loại vật liệu nào có thể dễ dàng tạo thành chậu trồng cây . Sinh học: loại cây trồng để bàn sẽ sinh trưởng và phát triển được tốt và phù hợp với chậu trồng cây đó. Công nghệ và kĩ thuật giúp các em thể hiện các ý tưởng thiết kế trên bản vẽ thiết kế). Trong quá trình thiết kế sản phẩm học sinh tranh luận rất sôi nổi mới đi được đến thống nhất về ý tưởng và vẽ được bản thiết kế. Thiết kế hoàn thành theo thời gian qui định và treo trên bảng một nhóm sẽ lên trình bày và bảo vệ bản thiết kế của mình trước những câu hỏi của các nhóm khác và giáo viên nhằm đi đến những yêu cầu chunh về sản phẩm.

Kết thúc tiết học, các em học sinh vô cùng vui vẻ, thoải mái: Tìm hiểu khái niệm mặt tròn xoay, sự tạo thành của mặt tròn xoay, nhận biết được mặt tròn xoay và vận dụng được kiến thức đã học và kiến thức các môn học liên quan để tạo ra một sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Một số hình ảnh của tiết học:


Nguồn:thpthanthuyen.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 261
Hôm qua : 1.018
Tháng 06 : 12.974
Tháng trước : 27.048
Năm 2021 : 114.944
Năm trước : 120.407
Tổng số : 262.480